Zásady ochrany osobních údajů
FleetCare Group s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 04. dubna 2023

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy Fleetcare Group s.r.o. týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich informací při používání Služby a informují Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak Vás chrání zákon.

 

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí bezplatného generátoru Zásad ochrany osobních údajů.

 

1. Výklad a definice


Výklad

Slova, jejichž začátečním písmenem je velké písmeno, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

 

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro Vás za účelem přístupu k naší Službě nebo jejím částem.
 • Přidruženým subjektem se rozumí subjekt, který stranu ovládá, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, přičemž "kontrolou" se rozumí vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě členů představenstva nebo jiných řídících orgánů.
 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", “Jsme” "Nás" nebo "Naše") označuje společnost Fleetcare Group s.r.o. se sídlem na adrese Malešická 2855/2b, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.
 • Země na kterou se cookie vztahuje: Česko
 • Zařízení znamená jakékoliv zařízení, které má přístup ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě.
 • Služba se vztahuje na webové stránky.
 • Poskytovatel služby je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o třetí strany, tedy společnosti nebo fyzické osoby, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo za účelem pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Údaje o používání představují automaticky shromážděné údaje, které jsou generovány buď používáním služby, nebo samotnou infrastrukturou služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky (v této smlouvě může být označované jako "Web") odkazují na https://www.fleetcaregroup.cz/ .
 • Vy (v této smlouvě označovaný jako "Jste", "Váš", " Vás" nebo " Vám") se rozumí fyzická osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem taková osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

2. Shromažďování a používání osobních údajů

 

Typy shromažďovaných údajů:


Osobní údaje
Při používání naší Služby Vás můžeme požádat, abyste Nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci Vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailovou adresu
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Údaje o používání

 

Údaje o používání
Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.


Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho Zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další údaje pro diagnostiku.


Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, může dojít k automatickému shromažďování určitých informací, zejména typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy Vašeho mobilního zařízení, Vašeho mobilního operačního systému, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů.


Kromě toho můžeme shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, pokaždé když navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení.


Sledovací technologie a Soubory cookie
Ke sledování aktivity na naší Službě a ukládání určitých informací používáme Soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, štítky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie 

Soubor cookie je malý soubor umístěný ve Vašem Zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny Soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání Souborů cookie. Pokud však Soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby Soubory cookie odmítal, může Naše Služba Soubory cookie používat.

 • Webové majáky

Některé části naší Služby a naše e-mailové zprávy mohou obsahovat malé elektronické soubory, známe jako kódy shromažďující data (někdy nazývaný „čirý GIF", "pixelový gif", nebo "pixelový štítek“), které umožňují Společnosti, např. počítat uživatelé, kteří navštívili tyto stránky, nebo otevřeli e-mailovou zprávu a ostatní propojené statistiky Webu (např. registrování popularity některých obsahů Webu a ověření integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "dočasné". Trvalé Soubory cookie zůstávají ve Vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, i když přejdete do režimu offline, zatímco relační Soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč. 


Pro účely uvedené níže používáme jak dočasné, tak trvalé Soubory cookie:


Základní / Nezbytně nutné Soubory cookie

 • Typ: Dočasné cookies
 • Správce: My
 • Účel: Tyto Soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím našich Webových stránek a využití některých jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto Souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto Soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom Vám tyto služby mohli poskytovat.


Zásady používání Souborů cookie / Oznámení o přijetí Souborů cookie

 • Typ: Trvalé cookie
 • Správce: My
 • Účel: Tyto Soubory cookie zjišťují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na Webových stránkách.


Funkční Soubory cookie

 • Typ: Trvalé cookies
 • Správce: My
 • Účel: Tyto Soubory cookie Nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání Webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto Souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání Souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Použití Vašich Osobních údajů

 

Společnost může používat Osobní údaje k následujícím účelům:

 • K poskytování a údržbě našich Služeb, včetně monitorování využívání našich Služeb.
 • Ke správě Vašeho Účtu: ke správě Vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté Osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy:  vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, případně jakékoli jiné smlouvy s Námi prostřednictvím Služby.
 • Kontaktování Vás: kontaktování Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytování Vám aktualit, speciálních nabídek a obecných informací o dalším zboží, službách a akcích, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste Nám zaslali.
 • Pro převody podniku: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i Námi uchovávané Osobní údaje o uživatelích našich Služeb.
 • K jiným účelům: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti Našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše Osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S Poskytovateli služeb: Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli monitorovat a analyzovat používání naší Služby a kontaktovat Vás.
 • Pro převody podniku: Vaše Osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku Společnosti, financováním nebo převzetím celého Našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo v průběhu jednání o nich.
 • S Přidruženými subjekty: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi Přidružené subjekty patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: pokud sdílíte Osobní údaje nebo jiným způsobem komunikujete ve veřejných sekcích s ostatními uživateli, mohou tyto informace prohlížet všichni uživatelé a mohou být zveřejněny i mimo tyto sekce.
 • S vaším souhlasem: Vaše Osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.

 

Uchovávání Vašich osobních údajů


Společnost bude uchovávat Vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

 

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnostinebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.


Přenos Vašich osobních údajů

 

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.


Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a následným odesláním těchto informací představuje váš souhlas s tímto převodem.


Společnost podnikne všechny kroky, která jsou skutečně nezbytné k zajištění toho, že Vaše údaje budou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nebudou předány jiné organizaci nebo zemi, aniž by byla zavedena přiměřená opatření včetně zabezpečení Vašich údajů a jiných osobních informací.


Odstranění Vašich Osobních údajů


Máte právo vymazat Osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, nebo požádat Nás o pomoc při jejich odstranění.

Naše Služba Vám může umožnit vymazání určitých údajů o Vás v rámci Služby.

 

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo vymazat tak, že se přihlásíte ke svému Účtu, pokud jej máte, a přejdete do sekce nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat Vaše Osobní údaje. Můžete Nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste Nám poskytli, opravit je nebo odstranit.


Upozorňujeme však, že určité informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný důvod.

 

Zveřejnění Vašich osobních údajů


Obchodní transakce
Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše Osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše Osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné Zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

 

Vymáhání práva
Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

 

Další právní požadavky
Společnost může zveřejnit Vaše Osobní údaje v případě, že je přesvědčena, že je to nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Ochranu a obranu práv nebo majetku Společnosti
 • Předcházení nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
 • Ochranu osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Ochranu před právní odpovědností
 • Zabezpečení Vašich Osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.
 

3. Ochrana osobních údajů dětí


Naše Služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme Osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že Nám Vaše dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte Nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.


Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů vyžadovat souhlas rodiče.
 

4. Odkazy na další webové stránky


Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně Vám doporučujeme, abyste se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.


Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.
 

5. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů


Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.


Předtím, než změna vstoupí v platnost, Vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním v Naší Službě a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Doporučujeme Vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.
 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • e-mailem: info@fleetcare.group 
 • na telefonním čísle: +420 777 732 083
Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Před použitím stránky si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů