Datová věda

Využívejte Big Data efektivně pomocí Data Science expertů 


Síla dat musí být vyvážená, pokud jde o přijímání strategických rozhodnutí na základě analýzy a interpretace. Přijetím datově orientovaného přístupu mohou společnosti všech velikostí konkurovat za rovných podmínek. Efektivní využití dat navíc snižuje náklady na pracovní sílu, zvyšuje přesnost projektů a poskytuje informace o podniku a zákaznících v reálném čase, což v konečném důsledku snižuje provozní rizika.

 

Big Data


Aby bylo možné data využít k analýze a získání poznatků, musí být správně umístěna, formátována a zabezpečena. Společnost FleetCare Group nabízí řešení, odborné znalosti a školení v oblasti velkých dat, aby pomohla firmám s jejich velkými daty, zejména pokud neví, kde začít.

 

Usnadňujeme přechod ze zastaralých architektur na nové, cloudové architektury, které poskytují dostupnost, flexibilitu a snadné zpracování velkých dat. Náš tým datových konzultantů vytváří datové kanály, datové sklady, datová jezera a další potřebné infrastruktury pro efektivní přesun, ukládání, správu a ochranu vašich dat. Kromě toho vyvíjíme API, které umožňují automatizaci a zefektivnění procesů.

 

Machine Learning & AI


Z technologického pokroku, zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení, mají velký prospěch různá odvětví, od logistiky, přes finanční služby, cestovní ruch, kosmetický průmysl až po marketing. Tyto inovace se staly rozhodujícími pro minimalizaci lidských chyb, zvýšení přesnosti a urychlení zpracování. Fleet Care Group, přední firma v oblasti vývoje softwaru využívajícího umělou inteligenci a strojové učení, má dobré předpoklady k tomu, aby vám pomohla s praktickou implementací těchto technologií.

 

Náš tým IT odborníků využívá své rozsáhlé znalosti v oboru a pomáhá podnikům využívat umělou inteligenci a strojové učení ke zlepšení jejich procesů, využití příležitostí a zvýšení ziskovosti. Využitím našich vývojových služeb v oblasti AI a ML můžete efektivně řídit rizika digitální disrupce a posílit svou odolnost v dnešním neustále se vyvíjejícím podnikatelském prostředí.

 

Služby obchodní analýzy


Obchodní analýza (BA) zahrnuje použití specifických oborových metodik k identifikaci nevyužitých segmentů trhu, odhalení obchodních příležitostí a překlenutí komunikačních mezer mezi stakeholdery a týmy vývojářů prostřednictvím stanovení jasných cílů a identifikace požadavků na softwarové řešení. Fleet Care Group jako katalyzátor změn usnadňuje vylepšování softwarových produktů a optimalizuje vývojové procesy s cílem maximalizovat hodnotu pro zúčastněné strany, díky čemu vzniká žádoucí finální produkt jak pro koncové uživatele, tak pro stakeholdery.

 

Dodáváme řešení s udržitelnou obchodní hodnotou a zároveň identifikujeme potenciální slabá místa ovlivňující efektivitu softwaru. Jako efektivní komunikátoři, kteří ovládají jak obchodní, tak i technický jazyk, představují obchodní analytici klíčový článek mezi stakeholdery a týmy vývojářů. Díky tomu se zapojují do všech fází životního cyklu vývoje a zajišťují systematické a efektivní dodání finálního produktu.

Datová věda


Získejte řešení Data Science, Big Data a Business Intelligence


Data Science řešení

Porozumění svým datům je zásadní pro dosažení úspěchu. Stejně jako rozvržení stránek nebo vlastní kódová báze je i datová věda důležitá pro splnění vašich obchodních požadavků. Nejprve naši inženýři důkladně prozkoumají váš soubor dat pomocí nejmodernějších analytických nástrojů, aby objevili praktické obchodní poznatky. Poté do našich postupů začleníme matematiku a statistiku a s využitím prediktivní analýzy, machine learningu a dalších technik vytvoříme taktiku, která bude řídit vaše cíle.

 • Integrace dat
 • Analýza dat
 • Migrace dat
 • Dolování dat
 • Data management optimalizovaný pro IoT & AI
 
Máte zájem o konzultaci?
Kontaktujte nás

Big Data řešení 

IT odborníci ve Fleet Care Group využívají nejlepší platformy pro velká data a nové technologie pro návrh, architekturu a nasazení řešení, která reagují na vaše specifické obchodní výzvy a dovolují vám dosáhnout nejvyšší možné hodnoty. Kromě toho používáme osvědčené postupy pro ukládání, správu a zpracování vašich velkých dat.

 • Vizualizace dat
 • Chytrá data a strojové učení
 • Navrhování platforem pro velká data
 • Řešení datové vědy pro velká data

Business Intelligence řešení

Maximalizujte potenciál dat a analytiky prostřednictvím našich komplexních služeb business intelligence. Eliminujte nespolehlivá data, duplicitní aktiva a pracovně náročné postupy. Naše podniková datová řešení dokážou zvýšit kreativitu, efektivitu a ziskovost a pomohou vám rychleji přijímat strategická obchodní rozhodnutí.

 • Řešení BI na míru 
 • Řešení BI založená na platformě
 • Vestavěné modely BI
 • BI poradenství

Společnost Fleet Care Group může podpořit váš projekt osvědčenými postupy v oblasti datové vědy, pokud jste připraveni využít pokročilé analytické technologie ke zlepšení výkonnosti a objevení nových obchodních příležitostí!

Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Před použitím stránky si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů