DevOps poradenství

Získání obchodní hodnoty ze služeb DevOps

 

DevOps může výrazně zvýšit efektivitu vývoje, škálovatelnost a schopnost přizpůsobit se obchodnímu trhu. Díky automatizaci procesů vývoje a testování mohou podniky rychle vydávat aktualizace a reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Úzká spolupráce mezi vývojáři a testery navíc zajišťuje, že jsou všichni informováni a mají přehled o průběhu projektu.

 

Klíčovým prvkem přístupu DevOps je zaměření na zpětnou vazbu od zákazníků a tržní trendy. Díky analýze feedbacku a tržních tendencí mohou firmy neustále zlepšovat své produkty.

 

DevOps také umožňuje podnikům zavádět nákladově efektivní vývojové postupy. Specialisté DevOps mohou převzít odpovědnost za správu serverů, technologickou infrastrukturu a podporu, a tím uvolnit čas a zdroje, které se dá využít na plnění klíčových úkolů. Kromě toho mohou podniky díky zefektivnění distribučních procesů efektivně dodávat své produkty koncovým uživatelům.

 

Dalším důležitým aspektem přístupu DevOps je bezpečnost. Odborníci na testování a bezpečnost mohou ověřit kód a zajistit optimální výkon a funkčnost. Průběžné testování navíc pomáhá minimalizovat hrozby během cyklu vývoje a předcházet bezpečnostním rizikům, jako je expozice citlivých údajů a slabé ověřování. Díky zavedení bezpečnostních postupů od samého začátku mohou podniky škálovat svá digitální řešení bez obav z narušení bezpečnosti dat.

 

DevOps navíc umožňuje rychlé dodání hotových řešení koncovým uživatelům. IT inženýři a testeři se mohou věnovat řešení problémů, které vyžadují jejich plnou pozornost, díky automatizaci testování, vývoje a nasazení softwaru.

 

Naše špičkové služby DevOps

 

Fleet Care Group nabízí DevOps jako řízenou službu, která dohlíží na projekty od počátku až do konce a to v různých odvětvích, včetně finančních služeb, cestovního ruchu, kosmetického průmyslu, marketingu a logistiky. Mezi naše nejlepší služby DevOps patří:

 

• Automatizace sestavení

Automatizace sestavení je klíčovou součástí postupů DevOps, jedním ze sedmi klíčových postupů nezbytných pro úspěch. Aby mohla probíhat kontinuální integrace (CI), je nutné mít zavedenou automatizaci sestavení. V návaznosti na to náš tým DevOps využívá integrované prostředí a soubor automatizačních nástrojů k identifikaci technických problémů, evidenci závislostí a rozhraní API a sledování výkonu produktu.

 

• Nasazení softwaru

Po integraci se balíčky nahrají na server a podrobí se smoke testování našimi testery, aby se odhalily případné problémy s nasazením. V prostředí DevOps je každá dokončená funkce okamžitě vydána, což umožňuje vývojářům a testerům rychle identifikovat případné problémy jí způsobené. Tento postup zpřístupňování funkcí je efektivnější než současné zpřístupňování celého produktu.

 

• Údržba po vydání

K zajištění úspěchu vašeho online podnikání potřebujete víc než jen spuštění webových stránek. Abyste mohli být jistí, že váš projekt bude prosperovat, potřebujete komplexní služby podpory webových stránek, které budou řešit potřeby vašich podnikových aplikací, udržovat optimální výkon a bezproblémově integrovat nové verze nebo aktualizace. Společnost Fleet Care Group nabízí špičkovou každodenní podporu a péči o klienty, které vám usnadní řízení vašeho podnikání.

DevOps poradenství

 

Jak to funguje?

 

Práce na projektu ve společnosti Fleet Care Group probíhá následovně:

 

1. Plánování a hodnocení

Při konzultaci a implementaci DevOps počáteční fáze zpravidla zahrnuje posouzení současných postupů a procesů organizace. Toto posouzení se zaměřuje na identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a na formulaci plánu pro zavedení postupů DevOps. Posouzení může zahrnovat analýzu životního cyklu vývoje softwaru, nástrojů, infrastruktury a kultury.

 

Pro řízení procesu implementace naši vývojáři obvykle vytvářejí plán DevOps, který zahrnuje posouzení současného stavu organizace, strategii pro dosažení požadovaného stavu a určení klíčových milníků a KPI.

 

2. Společný vývoj a testování 

Tato fáze napomáhá spolupráci a odstraňuje bariéry mezi týmy vývoje, IT provozu a zajištění kvality, aby se vytvořil jednotnější přístup. Například naše DevOps specialisté upřednostňují otevřenou komunikaci a aktivní zapojení všech členů týmu, včetně testerů a designérů. To umožňuje včasnou identifikaci potenciálních problémů a efektivnější rozdělení pracovní zátěže v průběhu celého časového plánu projektu. Díky tomu můžeme udržovat konzistentní kvalitu kódu a vyhnout se hromadění technického dluhu.

 

3. Nasazení a monitorování

V této fázi životního cyklu DevOps je proces nasazení kontinuální, aby se zajistilo, že případné změny kódu nebudou mít negativní dopad na výkon webu s vysokou návštěvností. Během této fáze naši vývojáři shromažďují data, monitorují jednotlivé funkce a identifikují chyby, jako je nedostatek paměti nebo přerušené připojení k serveru.

 

Poté jsou implementovány postupy automatizovaného nasazení, tvorby sestavení a uvolnění produktu. Funkce jsou automaticky integrovány do jednoho produktu a tým využívá zpětnou vazbu od uživatelů a stakeholderů k jeho neustálému zlepšování.

 

Proč si zvolit Fleet Care Group?

 

Pojďme se podívat co nás odlišuje od ostatních, pokud jde o DevOps:

  • Použití agilní metodiky vývoje pro dodání projektů
  • Multifunkční a zkušený tým IT, včetně UX/UI specialistů, obchodních analytiků a kreativních designérů
  • Větší schopnost a šířka pásma pro výzkum a inovace
  • Prokazatelná zkušenost s úspěšnou realizací projektu
  • Kratší vývojové cykly, které mají za následek nižší náklady pro naše klienty

Spolupracujeme s nejinovativnějšími značkami a korporacemi po celém světě a to v různých odvětvích, včetně kosmetického průmyslu, marketingu a logistiky.

 

Sjednejte si s námi konzultaci DevOps ještě dnes!

Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Před použitím stránky si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů